Skip to content

ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Guess our new product

Όροι Διαγωνισμού Instagram & Facebook

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η εταιρεία SetteMari Trading LTD (εφεξής η «Εταιρεία») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας στο Instagram διαγωνισμό με δώρo (εφεξής τo «Δώρo») σε 1 τυχερό:

1 τυχερός θα κερδίσει 7 Συσκευασίες του νέου προϊόντος από την Εταιρεία. O τυχερός/ή θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

2] Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Κύπρου, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης του instagram, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων συμμετεχόντων προκειμένου να εξακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής των συμμετεχόντων και απόδοσης του Επάθλου.

3] Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στο Instagram μέχρι τις 12/01/2023. H κλήρωση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί 13/01/2023.

4] Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα της Εταιρείας στο:

– Instagram @tablespoon_cy https://www.instagram.com/tablespoon_cy και να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 1. Follow , 2. Like στο ποστ του διαγωνισμού, 3. Story με το ποστ του διαγωνισμού και 4. Comment με την απάντηση. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Εταιρεία με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 5 κατωτέρω.

5] Ενημέρωση για την ανάδειξη των νικητών.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή  στην σελίδα της στο Instagram & στο Facebook. Ο νικητής  θα ενημερώνεται μέσω της σελίδας της Εταιρείας στο Instagram & Facebook με σχετική ανάρτηση (story). Μετά από την έγκυρη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο νικητής θα αναδειχθεί με τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής των comments των συμμετεχόντων. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 13/01/2023. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρίας πως οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια της Εταιρείας ο συμμετέχοντες αυτοί να αποκλειστούν.

Ο νικητής θα κληθεί να αποδεχθεί το δώρο του εντός ( 2 ) εργάσιμων ημερών και να ενημερωθεί για τα περαιτέρω διαδικαστικά από εκπρόσωπο της εταιρίας. Αν κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του και δεν επικοινωνήσει εντός 2 ημερών, τότε χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου.

Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων.

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(δ) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή/παράδοση του Δώρου.

Η Εταιρεία σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.

6] Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα της Εταιρείας στο Instagram & στο Facebook

7] Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας της στο Facebook & Instagram με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η διοργανώτρια εταιρεία θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

8] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στην περιουσία, τα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα, λοιπά διακριτικά των εταιρειών και δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

9] Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης

Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόμενων ή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Instagram. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόμενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές κλπ. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή προβλήματος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, λόγω κακής λειτουργίας του ιστοχώρου του Facebook &  Instagram. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) τη συμμετοχή των χρηστών στον εν λόγω Διαγωνισμό, χωρίς την συγκατάθεση τους, ακόμη και μετά την λήξη του ως άνω Διαγωνισμού. Εξυπακούεται ότι οι χρήστες δεν θα δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την Εταιρεία. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με νέες προωθητικές ενέργειες από τον Δωροθέτη. Η διοργανώτρια εταιρεία ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 4 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση του νικητή και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Δώρου σε αυτόν. Τα προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Επάθλων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, ο Δωροθέτης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τον νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται.

10] Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook & Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook & το  Instagram.

11] Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων ασφαλείας η Εταιρεία δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

Close (esc)

Happy HOLIDAYS! 🏖️

☀️Tablespoon will be closed for Summer Holidays from 07 August to 17 August. All orders placed during this time will be shipped on Friday 18 August. Thank you!

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough (18 years old) to consume alcohol.

Search